MY MENU

บทความ

บทความ

หัวข้อ
ตู้น้ำดื่มระบบ NANO TECHNOLOGY
สิ่งที่แนบมา0
ดู
1161
เนื้อหาทำไมต้องระบบ NANO

ก่อนหน้านี้ เราอาจจะพิถีพิถันเรื่องของน้ำดื่มแค่ว่า ต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เพื่อทำให้เราไม่เกิดอาการติดเชื้อ

ของทางเดินอาหารเท่านั้น อย่างน้ำประปาที่เราใช้ก็ถูกควบคุมให้มีความใส สะอาด ปราศจากแบคทีเรีย โดยเฉพาะอีโคไล


 แต่ถึงวันนี้ดูเหมือนว่า การวิจัยเรื่องน้ำจะไปไกลกว่านี้ มากนัก โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทางซีกเยอรมัน แคนาดาและญี่ปุ่น

 เป็นผู้ทำการศึกษาเรื่องของน้ำอย่างแข็งขัน


แล้วเขาก็พบว่า น้ำที่ถือว่ามีคุณภาพจริง ๆ น่าจะเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ซีกเยอรมัน อธิบายว่าน้ำที่มีคุณภาพ

น่าจะต้องมีโมเลกุลที่พิเศษออกไป กล่าวคือ มุมของไฮโดรเจน 2 อะตอมที่เกาะกับออกซิเจนจะต้องเป็นมุมที่กว้างกว่า น้ำที่มีโมเลกุลพิเศษแบบนี้

จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำธรรมดาตรงที่มันจะสามารถนำเกลือแร่และสารอาหารที่มีประโยชน์ อื่น ๆ เข้าสู่เซลล์ได้สะดวกกว่า ทำให้เซลล์ได้

อาหารมากกว่า และมีสุขภาพดีกว่า


แล้วเขาก็อธิบายว่า การทำน้ำให้มีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้ทำได้หลายวิธี กล่าวคือ เอาน้ำไปผ่านสนามแม่เหล็ก ความแรงที่เหมาะสม เอาไปผ่านน้ำ

ต้นแบบ เอาไปผ่านรัตนชาติบางอย่าง เอาไปผ่านกรรมพิธีเช่นการสวดมนต์ (การทำน้ำมนต์แบบบ้านเรานั่นแหละ) ก็ได้


ย่อมแสดงว่าน้ำที่มีการเกาะของไฮโดรเจนเป็นมุมกว้างหรือมีรูปผลึกสวยงามจะช่วยทำให้การดูดซึมสารอาหารเพิ่มมากกว่าเดิม 

เมื่อเป็นดังนี้เซลล์ร่างกายก็จะได้สารอาหารที่จำเป็นมากกว่าปกติ


นอกจากน้ำคุณภาพที่กล่าวยกตัวอย่างมาแล้ว สมัยนี้ยังมีน้ำต้านอนุมูลอิสระอีก ซึ่งหากเอาน้ำประปาธรรมดาผ่านเครื่องกรองนาโนเทคโนโลยี

ที่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ มาวัดหาค่าของประจุลบ ปรากฏ ว่าน้ำมีค่าของประจุลบสูงมาก แสดงว่ามีผลในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี


จะเห็นว่า ทุกวันนี้ในท้องตลาด มีน้ำจากเทคโนโลยี ใหม่ ๆ หลายรูปแบบให้เลือกมากมาย ...ก็แล้วแต่ว่าใครต้องการน้ำชนิดไหน ศึกษาให้ดีก็

แล้วกัน บทความตอนนี้ก็เพื่อให้เข้าใจแนวทางกว้าง ๆ ของน้ำดื่มรูปแบบใหม่ได้ดีขึ้น


*บทความจากขวัญเรือน ฉบับที่ 857 ปักษ์แรก พ.ค.*


เครื่องกรองน้ำนาโน pH เป็นการ เพิ่มหรือลดตะกอนไฮโดรเจน เพื่อปรับความหนาแน่นของปริมาณอิเล็กตรอนในน้ำโดยลดการเกิดอนุมูลอิสระ(สารก็มะเร็ง) 

โดยเป็นการทำให้ค่า ORP เป็นลบ (OXIDATION REDUCTION POTENTIA) เครื่องกรองน้ำนาโน pH มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง

 8-10 และมีค่า ORP อยู่ระหว่าง 100~-200 mV อายุการใช้งาน 3,600 ลิตร


แร่ธาติธรรมชาติในไส้กรอง NANO

1. ผง Tourmaline จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตไฮโดรเจน และทำให้เกิดกระบวนการเพิ่มประจุไฟฟ้า

2. ผง Magnetile ปฎิกริยาการเพิ่มและลดออกซิเจน

3. ผง Zeolite เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนที่ประจุไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยกระบวนการดูดซึม

4. ผงถ่าน

5. Gur binder (ผ่านการรับรองจากFDA) และสารยึดเกาะที่มีส่วนผสมของโพลีเอธิลีนที่อัดตัวกันเป็นรูพรุนภายในไส้กรอง


การลดปริมาณออกซิเจนคืออะไร

ORP หรือ OXIDATION REDUCTION POTENTIA คือค่าจากการวัดปริมาณความเข้มข้นของอิเล็กตรอนในน้ำ ที่เกิดจากกระบวนการ

เพิ่มออกซิเจน (Oxidation) กับกระบวนการออกซิเจน (Reduction) โดยใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิโวลท์ (Milli Volt หรือ mV) 

ซึ่งค่าสุทธิได้อาจออกมาเป็นผลบวก (+) ก็ได้ หรือเป็นผลลบ (-) ก็ได้ ค่าที่ได้หลังจากหักลบระหว่างประจุไฟฟ้าบวกกับลบปริมาณ Election ที่อยู่ในน้ำจึงเป็น

การวัดค่าศักย์ เนื่องจากอิเล็คตรอน คือ ตัวแทนของพลังงาน (Energy) หากได้ค่าที่ต่ำจะหมายถึงมีความสามารถในการลดออกซิเจนสูง แต่หากได้ค่าที่มากจะ

หมายถึงมีความสามารถในการเพิ่มออกซิเจน ดังนั้น การเพิ่มปริมาณไฮโดรเจน และรักษาสมดุลของแร่ธาตุจะผลิตน้ำดื่มทีมีค่าความความเป็นด่างที่ทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวาได้


เครื่องกรอง NANO ให้ประโยชน์อย่างไร  รูปแบบไส้กรอง NANO 


LOHAS เป็นเทคนิคที่สามารถผลิตแร่ธาตุและโฮโดรเจนอย่างมากมายได้ มีค่าความเข้มข้นของอิเล็คตรอน อยู่ระหว่าง 100-250 mV


ขนาดโมเลกุลที่เล็ก

มีความเข้มข้นสูงและง่ายต่อการนำพาสู่ร่างกายและสามารถเพิ่มกระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อระเหยของเสียในร่างกาย

(น้ำทั่วไปมีค่าอยู่ที่ 127Hz จะเท่ากับ Alkali Revivification water เพียง 62 Hz)


การกำจัดแอคทีฟออกซิเจน

แอคทีฟออกซิเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและอายุ โดยการเพิ่มปฎิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจน

และขัดขวางกระบวนการเผาผลาญอาหาร

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์