MY MENU

เครื่องกรองน้ำด่าง

เครื่องกรองน้ำด่าง

หัวข้อ
เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ
สิ่งที่แนบมา0
ดู
484
เนื้อหา


เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ 
รหัสสินค้า : FPE4-NANO+UV
เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ


เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ

                ข้อมูลที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้จากหนังสือต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ว่า ข้อมูลที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นข้อมูลที่บอกต่อๆกันมา

ทำไมถึงต้องมีเครื่องกรองน้ำ

เนื่องจากน้ำที่เราใช้บริโภคมีสิ่งต่างๆ เจือปนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆ หรือโลหะหนัก เครื่องกรองน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะกรองสารเจือปนที่มากับน้ำเพื่อให้น้ำที่จะใช้ดื่มมีความสะอาด  เพราะการที่เราเห็นด้วยตาเปล่าว่าน้ำที่มีความใสสะอาด ไม่มีอะไรเจือปนในน้ำเราจะถือว่าน้ำนั้นเหมาะที่จะดื่มไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถมองเห็นสารละลายที่ปนมากับน้ำด้วยตาเปล่า

ชนิดเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีด้วยกันหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็ทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องกรองนั้นๆ ถ้าเราต้องการเฉพาะเครื่องกรองน้ำแบบธรรมดาเราสามารถเลือกใช้แบบใดก็ได้  เพราะคุณสมบัติของเครื่องเหล่านั้นก็เพียงพอต่อการบริโภคได้แล้ว  แต่ถ้าคำนึงถึงสุขภาพและอนามัยที่ดีกว่าเราควรเลือกเครื่องกรองที่มีคุณสมบัติที่จะตอบสนองต่อระบบการทำงานของร่างกายของเราเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในการบริโภค

ดังนั้นน้ำดื่มที่เหมาะแก่การบริโภคควรมีคุณลักษณะดังนี้

1.             น้ำดื่มต้องมีเกลือแร่งที่จำเป็นอยู่ในน้ำ

2.             น้ำที่มีค่าเป็นด่าง

3.             น้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

4.             น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก

ทำไมน้ำดื่มที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่กล่าวข้างต้น

คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้พอที่จะอธิบายได้ย่อๆ ดังต่อไปนี้ คือ

1.             ร่างกายสามารถนำแร่ธาตุต่างๆ ไปใช้งานได้ง่ายกว่าแร่ธาตุที่เกิดจากอาหารทั่วๆไป

2.             น้ำที่มีค่าเป็นด่างจะช่วยขจัดความเป็นกรดและของเสียในร่างกายของเรา เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

3.             น้ำที่ดีต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆในน้ำ

4.             น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็กจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการของโรคร้าย

  

เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองของเราสามารถวัดค่าที่สำคัญๆ ได้ตามหลักวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ  ได้ที่เบอร์   089-1540606 , 081-8680293 หรือทาง Email : manager@c-formth.com

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์